Absonutrix Sale Thailand For pet


สนใจสอบถามข้อมูล
Tel : 081-783-8892
Absonutrix Sale Thailand For Pet - จำหน่ายไมโครชิพสำหรับสัตว์เลี้ยง เครื่องอ่านไมโครชิพสำหรับสัตว์เลี้ยง สนใจโทร 081-783-8892

ประโยชน์ของไมโครชิพ

กรณีสุนัขหายหรือถูกขโมย

เมื่อสุนัขของท่านมี ไ มโครชิพและชอบที่จะหนีเที่ยวหรือบังเอิญหลุดออกไปจากบ้าน แม้ว่าไมโครชิพจะไม่ใช่เครื่องมือที่เสมือนเรดาร์ที่ติดตามว่าสุนัขของท่าน ขณะนี้อยู่ที่ใด แต่อย่างน้อยหากผู้มีจิตใจเมตตาอุปการะไว้และนำมาให้ศูนย์ติดตั้งไมโครชิ พที่มีอยู่ทั่วไป ตรวจสอบหมายเลข หรือทางหน่วยงาน กทม.พบเข้าก็สามารถที่จะทราบเลขประจำตัวและตรวจสอบหาเจ้าของได้จากฐานข้อมูล ที่เก็บบันทึกไว้ เขาจะถูกนำส่งกลับบ้านอย่างปลอดภัย หรือมีผู้จับสุนัขไปอุปการะแต่ไม่ยอมคืนเจ้าของ ท่านก็สามารถยืนยันความเป็นเจ้าของได้จากใบรับรองการเป็นเจ้าของได้จากใบ รับรองการเป็นเจ้าของเมื่อนำสุนัขของท่านไปติดไมโครชิพ

การซื้อขายไม่ผิดตัว

ไม่ ว่าคุณจะเป็นผู้ซื้อหรือผู้ขายสัตว์เลี้ยงก็ตาม ไมโครชิพจะทำให้การซื้อขายเป็นไปอย่างตรงไปตรงมา หากท่านเป็นผู้ขายและทำไมโครชิพในลูกสุนัขของท่านตั้งแต่เล็ก เมื่อมีผู้สนใจมาสั่งจองลูกสุนัขของท่าน ท่านสามารถให้หมายเลขไมโครชิพกับผู้สั่งจอง เมื่อถึงกำหนดวันรับตัวจะได้ไม่เกิดปัญหาการผิดตัวเกิดขึ้น

การพัฒนาสายพันธุ์

การ ติดไมโครชิพในพ่อแม่พันธุ์สัตว์เลี้ยงรวมถึงผลิตผลรุ่นต่อๆมา จะทำให้เกิดความแน่นอนในการยืนยันสายพันธุ์ และยังสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้อย่างแน่นอน

การทำทะเบียน

ใน กรณีของกลุ่มชมรม หรือสมาคมที่เกียวข้องกับการมีสัตว์เลี้ยงจำนวนมาก จำเป็นต้องมีการจัดทำทะเบียนโดยการทำเครื่องหมายที่สัตว์เลี้ยง ไมโครชิพสามารถจะให้หมายเลขที่แน่นอน การติดตั้งทำได้ง่ายและปลอดภัยและยังไม่ทำให้เกิดตำหนิภายนอกอีกด้วย โดยเฉพาะกับสุนัขบางสายพันธุ์ที่มีขนาดเล็กก็สามารถติดไมโครชิพโดยไม่ทำให้ ความสวยงามเสียไป เมื่อต้องการตรวจสอบก็สามารถทำได้ง่ายดายและรวดเร็ว

การประกวดสุนัข

ปัญหา การสลับตัวหรือการลงทะเบียนไว้ตัวหนึ่งและนำอีกตัวหนึ่งมาประกวด หรือการอ้างว่าสุนัขเป็นแชมเปี้ยนมาจากที่ใด ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปหากเรามีไมโครชิพเป็นเครื่องหมายประจำตัวสุนัขนั้นๆ ในการประกวดสุนัขบางประเทศมีกฎบังคับให้สุนัขทุกตัวที่เข้าประกวดจะต้องติด ไมโครชิพกรณีสุนัขหายหรือถูกขโมย

เมื่อสุนัขของท่านมี ไ มโครชิพและชอบที่จะหนีเที่ยวหรือบังเอิญหลุดออกไปจากบ้าน แม้ว่าไมโครชิพจะไม่ใช่เครื่องมือที่เสมือนเรดาร์ที่ติดตามว่าสุนัขของท่าน ขณะนี้อยู่ที่ใด แต่อย่างน้อยหากผู้มีจิตใจเมตตาอุปการะไว้และนำมาให้ศูนย์ติดตั้งไมโครชิ พที่มีอยู่ทั่วไป ตรวจสอบหมายเลข หรือทางหน่วยงาน กทม.พบเข้าก็สามารถที่จะทราบเลขประจำตัวและตรวจสอบหาเจ้าของได้จากฐานข้อมูล ที่เก็บบันทึกไว้ เขาจะถูกนำส่งกลับบ้านอย่างปลอดภัย หรือมีผู้จับสุนัขไปอุปการะแต่ไม่ยอมคืนเจ้าของ ท่านก็สามารถยืนยันความเป็นเจ้าของได้จากใบรับรองการเป็นเจ้าของได้จากใบ รับรองการเป็นเจ้าของเมื่อนำสุนัขของท่านไปติดไมโครชิพ

การซื้อขายไม่ผิดตัว

ไม่ ว่าคุณจะเป็นผู้ซื้อหรือผู้ขายสัตว์เลี้ยงก็ตาม ไมโครชิพจะทำให้การซื้อขายเป็นไปอย่างตรงไปตรงมา หากท่านเป็นผู้ขายและทำไมโครชิพในลูกสุนัขของท่านตั้งแต่เล็ก เมื่อมีผู้สนใจมาสั่งจองลูกสุนัขของท่าน ท่านสามารถให้หมายเลขไมโครชิพกับผู้สั่งจอง เมื่อถึงกำหนดวันรับตัวจะได้ไม่เกิดปัญหาการผิดตัวเกิดขึ้น

การพัฒนาสายพันธุ์

การ ติดไมโครชิพในพ่อแม่พันธุ์สัตว์เลี้ยงรวมถึงผลิตผลรุ่นต่อๆมา จะทำให้เกิดความแน่นอนในการยืนยันสายพันธุ์ และยังสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้อย่างแน่นอน

การทำทะเบียน

ใน กรณีของกลุ่มชมรม หรือสมาคมที่เกียวข้องกับการมีสัตว์เลี้ยงจำนวนมาก จำเป็นต้องมีการจัดทำทะเบียนโดยการทำเครื่องหมายที่สัตว์เลี้ยง ไมโครชิพสามารถจะให้หมายเลขที่แน่นอน การติดตั้งทำได้ง่ายและปลอดภัยและยังไม่ทำให้เกิดตำหนิภายนอกอีกด้วย โดยเฉพาะกับสุนัขบางสายพันธุ์ที่มีขนาดเล็กก็สามารถติดไมโครชิพโดยไม่ทำให้ ความสวยงามเสียไป เมื่อต้องการตรวจสอบก็สามารถทำได้ง่ายดายและรวดเร็ว

การประกวดสุนัข

ปัญหา การสลับตัวหรือการลงทะเบียนไว้ตัวหนึ่งและนำอีกตัวหนึ่งมาประกวด หรือการอ้างว่าสุนัขเป็นแชมเปี้ยนมาจากที่ใด ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปหากเรามีไมโครชิพเป็นเครื่องหมายประจำตัวสุนัขนั้นๆ ในการประกวดสุนัขบางประเทศมีกฎบังคับให้สุนัขทุกตัวที่เข้าประกวดจะต้องติด ไมโครชิพ
Maps automatic day/night mode that responds to ambient https://bestparentalcontrolapps.com/hack-instagram light and current time to switch between day and night color schemes.